2åkers Åkeri AB
Familjeföretag som startade 1964.
Ägs av Everth Karlsson, Annette Bengtsson och Ireen Bergström.
Verkställande Direktör är Stefan Bergström

Företaget har idag 13 anställda.